Verbreding en verdieping projecten art. 107: informatie van de FOD

Op uitnodiging van de FOD waren we op woensdag 9 september met een delegatie van het netwerkcomité van Het PAKT in Brussel aanwezig om meer info te krijgen over de toekomst van de projecten artikel 107. Dit zijn de belangrijkste punten.
 
In de volgende fase van de hervorming legt de overheid de focus op de volledige dekking van België met netwerken 107.
Prioritair wordt de uitbreiding van de mobiele teams met als norm 8 VTE/100.000 inwoners. Verdeling 2A en 2B is door de netwerken zelf te bepalen.
Voor ons netwerk wordt volgende timing vooropgesteld:
  • 1/1/2017: 8 VTE/100.000 inwoners; medewerkers betaald door PZT-middelen of vrijwillige inbreng partners meegerekend.
  • 1/1/2018: 8 VTE/100.000 inwoners; medewerkers allemaal gefinancierd door buiten gebruik stellen bedden.
Dit impliceert dat er de komende periode bijkomende bedden buiten gebruik moeten gesteld worden. De overheid verwacht een substantiële afbouw maar legt geen bepalingen op over type bed.
Voor de overheid maken de AZ ontegensprekelijk deel uit van het netwerk. Hun partnerschap is niet vrijblijvend.
De regio Vlaamse Ardennen maakt deel uit van de PAKT-regio. Het PAKT ontvangt geen extra middelen voor deze regio.
Vanaf 1/1/2016 valt het budget additionele middelen weg (€ 425.000). Met dit budget worden de werkingskosten van de mobiele teams en een aantal projecten (oa. netwerkpunt, cliëntenbureau, …) betaald.
Het budget voor de netwerkcoördinator en voor de medische functie blijft behouden. De overheid is op zoek naar een verdeelsleutel voor beide budgetten maar is daar op dit moment nog niet mee rond.
De overheid verwacht tegen eind 2015 een plan van het netwerk om 8 VTE/100.000 inwoners te realiseren: met name het aantal bedden dat buiten gebruik gesteld zal worden en de personeelsleden die daar tegenover geplaatst worden. In dit plan kan een voorstel gedaan worden over het medisch budget.
 
Dit nieuws heeft de nodige repercussies. We zijn binnen verschillende overlegorganen dan ook volop aan de slag om op zowel korte als langere termijn antwoorden te bieden op deze nieuwe uitdagingen voor het netwerk. 
We doen de nodige inspanningen om iedereen op de hoogte te houden van de verdere evoluties. Bij vragen hierover mag u ook steeds zelf contact opnemen met de netwerkcoördinator (ilsedeneef@pakt.be).