Infomoment Het PAKT

Dinsdag 3 maart 2015 vond het jaarlijks infomoment van Het PAKT plaats in de Oude Abdij te Drongen. Dit jaar gooiden we het over een andere boeg.
Na een korte inleiding met een uiteenzetting van de stand van zaken en evoluties binnen Het PAKT, werden er workshops in kleine groepjes georganiseerd. Hierin stond volgend thema centraal: “Hoe ver staan we binnen Het PAKT met de vermaatschappelijking van de zorg?”. De aanwezigen hadden de mogelijkheid om een eigen inbreng te geven en kritisch te reflecteren over de huidige evolutie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarna vond er een terugkoppeling in plenum plaats door de functieverantwoordelijken. De verslagen van de verschillende gesprekstafels zullen binnenkort op de website van Het PAKT verschijnen. De presentatie van het infomoment vindt u hier. 
 
Graag bedanken we alle deelnemers voor hun aanwezigheid en kritische inbreng op het infomoment. We gaan zo goed mogelijk aan de slag met de feedback die we kregen uit de verschillende gesprekstafels.
 
Kon u niet aanwezig zijn op het infomoment, maar heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op met Ilse De Neef (ilsedeneef@pakt.be).