MOBiL staat voor Mobiele Ondersteuning en Behandeling in de Leefomgeving.
 
Doelgroep:
Deze teams richten zich tot volwassenen boven de 16 jaar
  • met een langdurige zorgafhankelijkheid binnen de GGZ die zich in de maatschappij kunnen handhaven;
  • met verdoken psychische problemen in de thuiszorg;
  • met psychiatrische problematiek die na ontslag uit het ziekenhuis of parallel met een ambulante behandeling nog thuiszorg nodig heeft;
  • de zorgwekkende zorgvermijder: mensen die zonder zorg een risico vormen voor zichzelf of voor anderen, doch die er omwille van verschillende oorzaken niet toe komen om behandeling of zorg te vragen of toe te laten.
 
Opdrachten:
  • Ondersteuning van bestaande eerstelijnsvoorzieningen en actoren.
  • Langdurig ondersteunen van cliënten met ee langdurige zorgafhankelijkheid in hun eigen leefomgeving in nauwe samenwerking met andere actoren uit de verschillende lijnen.
  • Casefinding en binding.
  • Snelle interventies bij gekende cliënten in subacute/acute situaties tijdens de permanentieuren.
 
Het werkingsgebied wordt opgedeeld in regio's. Afhankelijk van het adres van de cliënt wordt bekeken welk team de begeleiding opneemt.
 
Centrale aanmelding:
tel: 09 230 56 46
e-mail: onthaal.mobilteam@pakt.be
 
Klik hier om de folder te raadplegen.