De ELPF richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot matige psychische klachten. De opvolging beperkt zich tot maximaal 3 à 5 gesprekken. Er wordt geen kost aangerekend voor consultaties bij de ELPF. Alle doorverwijzingen gebeuren via de huisarts.
 
Het werkingsgebied van de eerstelijnspycholoog is Sluizeken, Tolhuis-Ham en Dampoort.
 
De ELPF heeft als opdracht:
  •     bevorderen van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg binnen de eerste lijn
  •     ondersteunen van huisartsen op vlak van vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen
  •     kortdurende zorg verlenen bij cliënten met niet-complexe klachten
  •     gerichte doorverwijzing bij nood aan gespecialiseerde en/of therapeutische hulpverlening
  •     samenwerking met hulpverleners uit de wijk en brugfiguur vormen tussen verschillende lijnen

 

Klik hier om de folder te raadplegen.

 

Contact:

Isabel Debuysere

tel: 0490 56 86 42 - isabel.debuysere@pakt.be